Чистящее средство CIllit Bang “АнтиПятна+ГИГИЕНА, сила отбеливания”, 750 мл